Monday, May 31, 2010

सरस्वती स्तुति

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता ।
या वीणावरदण्ड-मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।।
या ब्राहृाच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवै, सदा वन्दिता ।
सा मां पातु सरस्वती भगवती नि:शेषजाड्यापहा।।

No comments:

Post a Comment