Monday, May 31, 2010

सूर्य मंत्र

सूर्य गायत्री
ऊँ आदित्याय विदमहे दिवाकराय धीमहि तन्न: सूर्य: प्रचोदयात.

सूर्य बीज मंत्र
ऊँ ह्रां ह्रीं ह्रौं स: ऊँ भूभुर्व: स्व: ऊँ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतम्मर्तंच ।
हिण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन ऊँ स्व: भुव: भू: ऊँ स: ह्रौं ह्रीं ह्रां ऊँ सूर्याय नम: ॥

सूर्य जप मंत्र
ऊँ ह्राँ ह्रीँ ह्रौँ स: सूर्याय नम: ।

No comments:

Post a Comment